AKTIVITY KONFUCIOVEJ UČEBNE TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Začíname v októbri.

Učitelia:  prof. LI Chunri, PhD., Mgr. Marek ŠKOLUDA      

Cieľová skupina: študenti denného a externého štúdia FZ SZU
Termín : do 18. septembra 2022

Prihláška: na stiahnutie

Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: dekanat.fz@szu.sk

Čínsky jazyk

Konfuciova učebňa čínskej medicíny okrem výučby základov čínskej medicíny, ponúka študentom FZ SZU a verejnosti aj kurzy čínskeho jazyka. Ovládať základy čínštiny je dôležité nielen pre odborné využitie (názvoslovie v akupunktúre, akupresúre, fytoterapií, atď), ale aj do budúcnosti pre prípadné využitie možnosti pokračujúceho štúdia v Číne.

Čínsky jazyk je pomerne náročný na zvládnutie najmä v začiatkoch, no nie je to nič nereálne. Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady či talent.

Výučbu povedie Mgr.Marek Školuda, učiteľ čínskeho jazyka a bojových a zdravotných cvičení v rámci Konfuciovej učebne. Je znalec čínštiny so štátnou skúškou na FiFUK Bratislava, má mnohoročné skúsenosti s aktívnym využitím čínštiny v praxi počas mnohých pobytov v Číne.

Počas výučby budú použité učebnice v slovenskom jazyku, takže nie je potrebné ovládať ďaľší cudzí jazyk. V rámci Konfuciových inštitútov a učební na Slovensku je možné absolvovať aj medzinárodne uznávané jazykové skúšky HSK.

Čínske bojové umenia a zdravotné cvičenia

Konfuciova učebňa čínskej medicíny okrem tradičných súčastí výučby (základy TČM, masáže, tuina,…) ponúka aj možnosť naučiť sa základy čínskych tradičných pohybových umení, všeobecne označovaných pojmom wushu (u nás aj kungfu).

Súčasťou wushu sú aj stále viac obľúbené cvičenia so zdravotnými účinkami, ako napríklad taijiquan, baguazhang, qigong, yangshenggong atď.

Vyučujúcim je Mgr. Marek Školuda, absolvent sinológie na UK Bratislava. Bojovým umeniam a zdravotným cvičeniam sa venuje vyše 30rokov, je rodinným žiakom v troch školách priamo v Číne. Absolvoval viacero pobytov zameraných práve na cvičenie wushu, úspešne reprezentoval Slovensko na mnohých súťažiach nielen doma, ale aj na celosvetovej úrovni.

Zdravotné cvičenia ako taijiquan alebo qigong môžu cvičencovi pomôcť odstrániť mnohé zdravotné problémy, najmä tzv. civilizačné, t. j. problémy s chrbticou, kĺbami, skrátené svaly a šľachy, ale aj problémy súvisiace s trávením, dýchaním a pod.

Na cvičenie nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady ani pomôcky, stačí voľné oblečenie, obuv s tenšou podrážkou a samozrejme chuť do cvičenia 🙂

Basic acupuncture Course for bachelor students

Introduction to Basic Acupuncture Course

Acupuncture has used in the world widely as a special system of Chinese medicine. Acupuncture is based on stimulating specific points in the human body to treat disease. Acupuncture is easy to use, economical, safe, and practical. Basic acupuncture course will help students gain a full understanding of what this treatment is, the theories and concepts behind it and the tools and techniques used in its practice.

Course Syllabus

Part 1: The Meridian System and the organs
Part 2: Clean needle technique and acupuncture technique
Part 3: Acupuncture Points location methods
Part 4: Lung Meridian
Part 5: Large Intestine Meridian
Part 6: Stomach Meridian
Part 7: Urinary Bladder Meridian