3a08e9489ab842a6c544a71e89beab86-1024x768

Medzinárodná konferencia Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a jej Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici bola jediným zástupcom a reprezentantom Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencií Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. decembra 2023 v Pekingu. čítať ďalej

3a08e9489ab842a6c544a71e89beab86-1024x768

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na pôde Konfuciovej učebne Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 27. októbra 2023 navštívil Konfuciovu učebňu TČM pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike  J.E. CAI Ge. Konfuciova učebňa TČM je  vždy jedným z prvých cieľov  návštev veľvyslancov, nakoľko  je čítať ďalej

3a08e9489ab842a6c544a71e89beab86-1024x768

Cvičenie TAICHI pre študentov a verejnosť

Oznamujeme  všetkým záujemcom o cvičenie TAICHI , že cvičenie prebieha pondelok od 17.00 do 19. 00 hod. a štvrtok  od 17.00 do 19. 00 hod. v telocvični Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Vstup voľný. Oblečenie: voľné športové a pohodlná športová obuv. Tešíme sa na stretnutie čítať ďalej

Marek

Čínske tradičné cvičenia s pozitívnym vplyvom na zdravie

Mnohí ľudia na Slovensku určite počuli o “tajči, čikung” a ďaľších podobných čínskych názvoch pohybových aktivít. Pre mnohých sú však tieto cvičenia na prvý pohľad nezaujímavé alebo príliš “ezoterické”. Pokúsime sa tieto pohybové aktivity prezentovať v prístupnejšej a zrozumiteľnej forme, čítať ďalej

3a08e9489ab842a6c544a71e89beab86-1024x768

AKTIVITY KONFUCIOVEJ UČEBNE TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Začíname v októbri. Učitelia:  prof. LI Chunri, PhD., Mgr. Marek ŠKOLUDA       Cieľová skupina: študenti denného a externého štúdia FZ SZU Termín : do 18. septembra 2022 Prihláška: na stiahnutie Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: dekanat.fz@szu.sk Čínsky jazyk Konfuciova učebňa čínskej medicíny čítať ďalej