Den cinskeho jazyka 3

Medzinárodná konferencia Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a jej Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici bola jediným zástupcom a reprezentantom Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencií Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. decembra 2023 v Pekingu. čítať ďalej

Den cinskeho jazyka 3

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na pôde Konfuciovej učebne Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 27. októbra 2023 navštívil Konfuciovu učebňu TČM pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike  J.E. CAI Ge. Konfuciova učebňa TČM je  vždy jedným z prvých cieľov  návštev veľvyslancov, nakoľko  je čítať ďalej

Den cinskeho jazyka 3

Cvičenie TAICHI pre študentov a verejnosť

Oznamujeme  všetkým záujemcom o cvičenie TAICHI , že cvičenie prebieha pondelok od 17.00 do 19. 00 hod. a štvrtok  od 17.00 do 19. 00 hod. v telocvični Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Vstup voľný. Oblečenie: voľné športové a pohodlná športová obuv. Tešíme sa na stretnutie čítať ďalej

Marek

Čínske tradičné cvičenia s pozitívnym vplyvom na zdravie

Mnohí ľudia na Slovensku určite počuli o “tajči, čikung” a ďaľších podobných čínskych názvoch pohybových aktivít. Pre mnohých sú však tieto cvičenia na prvý pohľad nezaujímavé alebo príliš “ezoterické”. Pokúsime sa tieto pohybové aktivity prezentovať v prístupnejšej a zrozumiteľnej forme, čítať ďalej