Kurzy a kultúrne podujatia

Čínsky jazyk

Elementárna čínština: Prostredníctvom kurzu si môžu študenti osvojiť jednoduché čínske ústne komunikačné zručnosti, aby vyhoveli každodenným potrebám konverzácie, ako sú pozdravy, otázky, predstavenie atď.

Stredne pokročilí: študenti si zlepšujú  komunikačnú  spôsobilosť  v čínskom jazyku tak, aby  splnili všeobecné komunikačné potreby týkajúce sa štúdia, bývania a práce v Číne.

Pokročilí: študenti sú schopní vyjadrovať  svoje názory správne . Diskutujú  o životných, sociálnych a ekonomických otázkach; zlepšujú svoje zručnosti v písaní a čítaní; Hlbšie rozumejú čínskej kultúre a spoločnosti.


Tradičná čínska medicína

Masáž

Tradičná čínska masážna terapia je jednou zo štyroch hlavných vetiev tradičnej čínskej medicíny. Od iných foriem masáže sa líši tým, že sa používa na liečenie vybraných vnútorných  chorôb a ochorení pohybového aparátu.

Výučba je zameraná na získanie  dôkladných vedomostí o tradičnej čínskej masážnej terapii, vrátane teoretických princípov tradičnej čínskej medicíny, meridiánových systémov, akupunktúry a techník tradičnej čínskej masáže.

 Čínska medicína

Tradičná čínska medicína (TCM) sa vyvija už tisíce rokov. Odborníci v oblasti TCM používajú rôzne liečebné postupy,  ako napríklad akupunktúru a taichi, ako aj fytoterapiu na riešenie zdravotných problémov.

Čínska akupresúra

Akupresúra je ,rovnako ako jej blízka akupunktúra, liečebnou metódou, ktorá sa vyvinula  z tradičnej čínskej medicíny a už dlho je  súčasťou alterantívnych liečebných metód.

Akupresúra je metódou , ktorá je postavená na tlaku, prostredníctvom ktorého ovplyvňuje akupresúrne body na tele človeka. Akupresúra je účinná pri regulácií telesnej energie, napomáha v procese liečby a pomáha k udržaniu zdravia.


Taichi

Taichi, skratka pre Tàijí quán, je vnútorným čínskym bojovým umením praktizovaným pre výcvik obrany, ako aj pre jeho zdravotné prínosy a meditáciu. Termínom taiji sa označuje čínsky kozmologický koncept, ktorý odkazuje na tok jin a jang a „quan“  znamená päsť. Niektoré tréningové formy taichi sú známe najmä tým, že sa cvičia relatívne pomaly.

Dnes je cvičenie  taichi populárne  po celom  svete. Ponúkame cvičenie Taichi pre začiatočníkov a pokročilých, ako aj veľmi obľúbené Taichi letné kurzy pod vedením renomovaných odborníkov z Číny.


Kultúrne podujatia

Okrem uvedených kurzov Konfuciova učebňaTČM organizuje  čínske kultúrne zážitkové aktivity.

Výstava čínskych liečivých rastlín

Oslava čínskeho nového roku

Pekingská opera

Čínsky čajový ceremonial

Čínska kaligrafia

Letný kampus a štipendiá v Číne