O nás

V marci 2016 vzniklo občianske združenie Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny so sídlom na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, registrované a neziskové združenie, zamerané na vzdelávanie študentov a zamestnancov SZU, odbornej a laickej verejnosti v Slovenskej republike.

Ciele občianskeho združenia

  • Vzdelávanie v oblasti tradičnej čínskej medicíny pre lekárov a nelekárske zdravotnícke odbory
  • Výuka čínskeho jazyka a kultúry, tradičnej čínskej medicíny
  • Prednášková činnosť, vedenie kurzov, workshopov
  • Spolupráca medzi Slovenskou zdravotníckou univerzitou a Univerzitou tradičnej čínskej medicíny Liaoning
  • Marketingové, finančné a organizačné zabezpečenie aktivít spojených s prevádzkou Konfuciovej učebne
  • Spolupracuje pri organizovaní vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských, poznávacích, liečebných a športových podujatí; finančne a odborne ich podporuje
  • Organizácia výmenných, študijných, pracovných a liečebných pobytov na Slovensku a v zahraničí
  • Vydávanie a tlač časopisu, propagačných materiálov, publikácií a kníh