Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na pôde Konfuciovej učebne Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 27. októbra 2023 navštívil Konfuciovu učebňu TČM pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike  J.E. CAI Ge.

Konfuciova učebňa TČM je  vždy jedným z prvých cieľov  návštev veľvyslancov, nakoľko  je reálnym výsledkom  spolupráce medzi oboma krajinami.  Konfuciova učebňa TČM je jedinou svojho druhu v Slovenskej republike.

Pán veľvyslanec ocenil aktivity našej učebne a to nielen smerom k obyvateľom Banskej Bystrice, Brezna a okolia, ale aj k študentom fakulty. Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici má niekoľkoročnú spoluprácu s partnerskou  Liaoningskou univerzitou TCM v Shenyangu. Obe univerzity sú si svojim zameraním veľmi blízke, nakoľko  spolupráca oboch subjektov je  v orientácií na západnú, ako i tradičnú čínsku medicínu tak, aby poznatky boli kompatibilné so znalosťami a úrovňou medicíny v 21. storočí.

J.E CAI Ge vyjadril potešenie, že obe univerzity dokážu kooperovať na rôznych poliach spolupráce, vrátane pripravovaného II. Letného kampusu v ČLR v roku 2024 a ubezpečil predstaviteľov Konfuciovej učebne, že je pripravený pomáhať k obojstrannej dobrej spolupráci oboch univerzít a v rozvoji aktivít Konfuciovej učebne.