Medzinárodná konferencia Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a jej Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva  so sídlom v Banskej Bystrici bola jediným zástupcom a reprezentantom Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencií Globálnej aliancie Konfuciových inštitútov a Konfuciových učební, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. decembra 2023 v Pekingu.

Prezentáciu Slovenskej zdravotníckej univerzity uviedol prof. LI Chun-ri, ktorý už od roku 2016 pôsobí na Konfuciovej učebni tradičnej čínskej medicíny  na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

Pán profesor vo svojej prezentácií upriamil pozornosť na rôzne aktivity učebne a to nielen vo vzťahu k študentom a zamestnancom fakulty, ale aj smerom k občanom mesta Banská Bystrica. Aktivity našej učebne sa stretli so záujmom odborného auditória na konferencií v Pekingu. Súčasťou prezentácie boli aj niekoľkoročné výsledky  bilaterálnej spolupráce s Liaoningskou univerzitou tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má prostredníctvom Konfuciovej učebne  tradičnej čínskej medicíny na našej fakulte jedinečnú súčasť, ktorá ju zviditeľňuje v medzinárodnom kontexte.