JAZYKOVÉ KURZY ČÍNSKEHO JAZYKA PRE ŠKOLY

V roku 2019 sme pripravili ponuku jazykových  kurzov čínskeho jazyka s rôznou úrovňou znalosti jazyka, ktoré by sa mali začať v mesiaci máj. Jazykové kurzy pre školy budú zohľadňovať harmonogram školského roka. Jazykové kurzy sú však určené aj širokej verejnosti. V prípade Vášho záujmu, vyplňte, prosím,  priložený formulár najneskôr do 30. apríla 2019. (Prihlasovací formulár)

Kurzy pre verejnosť sa budú realizovať v Konfuciovej učebni TČM na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

ELEMENTARY – základy čínskeho jazyka

CIELE KURZU:

 • zvládnuť výslovnosť mandarínskej čínštiny najmä náročnosti a tónu výslovnosti iniciálok a finálov
 • zvládnuť jednoduché čínske komunikačné zručnosti na uspokojenie každodenných potrieb rozhovoru, ako sú pozdravy, otázky, self-introduction atď.
 • zvládnuť štruktúru a charakteristiky čínskych znakov, majstrovské čínske údery, poriadok pre mŕtvicu a pravidlá písania.
 • uviesť študentov do histórie čínskej kultúry a spoločnosti pre  jej lepšie pochopenie.

ROZVRH

ZAČIATOK/MIESTO KONANIA

POZNÁMKA

2-5 hodín týždenne v priebehu 12-16 týždňov

 

2. mája 2019 v priestoroch školy

Kurz prebieha bezplatne

INTERMEDIATE - stredná úroveň

CIELE KURZU:

 • mať správnu výslovnosť Mandarínskej čínštiny
 • zlepšiť komunikačnú kompetenciu  prostredníctvom cvičení počúvania a hovorenia s cieľom uspokojiť všeobecné komunikačné potreby pre štúdium, život a prácu študovať, žiť a pracovať v Číne
 • ovládať základnú gramatiku čínštiny
 • napísať jednoduché vety
 • práca s počítačom

ROZVRH

ZAČIATOK/MIESTO KONANIA

POZNÁMKA

2-5 hodín týždenne v priebehu 12-16 týždňov

 

2. mája 2019 v priestoroch školy

Kurz prebieha bezplatne

ADVANCED - pre pokročilých

CIELE KURZU:

 • prehlbovať a upevňovať správnu výslovnosť;
 • diskutovať s Číňanmi o životných, sociálnych a ekonomických otázkach;
 • dosiahnuť vyššiu úroveň  v písaní a čítaní;
 • hlbšie pochopiť čínsku  kultúru a spoločnosť.

ROZVRH

ZAČIATOK/MIESTO KONANIA

POZNÁMKA

2-5 hodín týždenne v priebehu 12-16 týždňov

 

2. mája 2019 v priestoroch školy

Kurz prebieha bezplatne

KURZ ČÍNSKEHO JAZYKA PRE DETI

CIELE KURZU:

 • zvládnuť  výslovnosť mandarínskeho čínštiny prostredníctvom systematickej  a cielenej výučby reči, najmä výslovnosti a tónu zvuku a finálov
 • prostredníctvom výučby počúvania a hovorenia môžu študenti zvládnuť jednoduché čínske komunikačné schopnosti, ako sú pozdravy, otázky, self-introduction a pod.
 • pochopiť základnú gramatiku čínštiny, písať jednoduché vety
 • práca s počítačom.

ROZVRH

ZAČIATOK/MIESTO KONANIA

POZNÁMKA

2-5 hodín týždenne v priebehu 12-16 týždňov

 

2. mája 2019 v priestoroch školy

Kurz prebieha bezplatne

HSK KURZ ČÍNSKEHO JAZYKA

CIELE KURZU:

Tento kurz je určený pre študentov, ktorí plánujú robiť  test v HSK / YCT. Predstavuje predovšetkým požiadavky, štýl a obsah testu, typ otázok, rozsah otázok a kľúčové body testu a pomáha študentom prostredníctvom individuálneho tréningu a komplexných cvičení a zlepšujte celkový výkon študentov v jazyku

ROZVRH

ZAČIATOK/MIESTO KONANIA

POZNÁMKA

Dohodou podľa záujmu

 

Dohodou

Kurz prebieha bezplatne

LEKCIE Z ČÍNSKEJ KULTÚRY

CIELE KURZU:

Prehľad o Číne a kultúre,  Taiji, Čínska kaligrafia.

ROZVRH

ZAČIATOK/MIESTO KONANIA

POZNÁMKA

2 lekcie za mesiac po dobu 4 mesiacov.

 

Podľa harmonogramu / Konfuciova učebňa TCM FZ SZU BB

Kurz prebieha bezplatne

Prihlasovací formulár

  Výber kurzu:
  ELEMENTARY – základy čínskeho jazykaINTERMEDIATE - stredná úroveňADVANCED pre pokročilýchKURZ ČÍNSKEHO JAZYKA PRE DETIHSK KURZ ČÍNSKEHO JAZYKA