tuina4

AKTIVITY KONFUCIOVEJ UČEBNE TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY V AKADEMICKOM ROKU 2022/23

Začíname v októbri. Učitelia:  prof. LI Chunri, PhD., Mgr. Marek ŠKOLUDA       Cieľová skupina: študenti denného a externého štúdia FZ SZU Termín : do 18. septembra 2022 Prihláška: na stiahnutie Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: dekanat.fz@szu.sk Čínsky jazyk Konfuciova učebňa čínskej medicíny čítať ďalej