I- ťing v živote

Pre mnohých ľudí je úvod do starovekej čínskej filozofie prostredníctvom I-ťingu. I-ťing môže človeku pomôcť urobiť zmeny v skutočnom živote podľa mystického Tao Yin-Yang a Bagua. I-ťing, starodávny čínsky svetonázor, sa snaží začleniť sa do kozmických rytmov, splynúť s Tao, nasledovať predpisy neba, nájsť harmóniu s vonkajším svetom. Postupne vám predstavíme praktickú aplikáciu teórie I-ťing vo vašom živote.

Program v letnom semestri:

Bytový dizajn v I- ťingu
Miestnosť: blok A  č. 102, Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Termín: 21. marec 2023 Čas:  15:40

 

Fyziognómia v I-ťingu
Miestnosť: blok A  č. 102, Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Termín: 18. apríl 2023 Čas: 15:30