Zmena termínu prednášky Yi-jing

Z organizačných dôvodov sa prednáška presúva z termínu 15.6.2022 na termín 22.6.2022.

Za pochopenie ďakujeme.