Šiesta prednáška o Yi Jing – videoprezentácia

Ctení priaznivci aktivít Konfuciovej učebne TČM na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID – 19 vám ponúkame šiestu prednášku prostredníctvom videoprezentácie.

Yi Jing (I-ŤING) alebo Kniha premien  je najstarší  čínsky text . Hoci kniha bola pôvodne používaná na veštenie, jej vplyv na čínske myslenie  a jej univerzálna popularita je spôsobená kozmológiou, ktorá zahŕňa človeka a prírodu do jedného systému. Jedinečnosť Yi Jing spočíva v prezentácii 64 symbolických hexagramov, ktoré, ak sú správne pochopené a interpretované, obsahujú hlboké významy, ktoré sa vzťahujú na každodenný život a čínsku kultúru vrátane čínskej filozofie, čínskej medicíny a čínskeho náboženstva.

Počas celého obdobia  nadšenci Yi Jing   tvrdili, že kniha je prostriedkom na pochopenie a dokonca kontrolu nad budúcimi udalosťami. Prednáška o  Yi Jing  predstaví históriu a základné vedomosti o Yi Jing   vrátane pôvodu Yin-Yang a hexagramu (卦 guà) a skutočného významu ôsmich hexagramov. Tento program poskytne nový a jednoduchý spôsob, ako sa naučiť a porozumieť Yi Jing .

Prednáška bola pretlmočená Mgr. Marekom  Školudom