Oznamujeme študentom a všetkým záujemcom nasledovné termíny cvičenia:

Utorok: 15:00 – 17:00 telocvičňa FZ SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

základy wushu/kungfu (jibengong), taolu (zostavy), zbrane

Štvrtok: 18:30 – 20:00 telocvičňa FZ SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

vnútorné štýly wushu/kungfu – taijiquan, xingyiquan, baguazhang, cvičenia qigong

Začiatok cvičení  je 8. októbra 2019