Prednáška o aurikulárnej akupunktúre

Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny Vás pozýva na prednášku renomovanej odborníčky
na aurikulárnu akupunktúru

prof. RONG PEIJING

3. októbra 2019  o 15.40 hod.
v priestoroch Konfuciovej učebne na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21

 

Profesorka Rong Peijing je profesorkou a vedúcou oddelenia akupunktúry na Čínskej akadémii čínskych lekárskych vied (CACMS).V súčasnosti je riaditeľkou odboru pre aurikulárnu akupunktúru. Pani profesorka sa vo svojej výskumnej práci zaoberá vplyvom aurikulárnej akupunktúry na sluchový a blúdivý nerv. Aurikoterapia je založená na tradičnej čínskej medicíne. Na zasadnutí  pracovnej skupiny WHO sa konštatovalo, že ušná akupunktúra je dobre rozvinutá a najlepšie vedecky zdokumentovaná zo všetkých mikrosystémov akupunktúry. Je tiež najpraktickejšou a najrozšírenejšou metódou. Aurikulárna terapia sa používa na liečenie a prevenciu chorôb stimuláciou bodov na ušnici pomocou ihiel alebo iných zariadení. Táto terapia sa vyznačuje ľahkou manipuláciou, širokými indikáciami a malými vedľajšími účinkami, pričom je hospodárna a poskytuje dobré výsledky. Profesorka Rong Peijing predstaví teóriu, techniky cvičenia a aplikáciu aurikulárnej terapie. Prostredníctvom nášho programu sa môžete učiť, precvičovať a prežívať ušnú terapiu.