Návšteva J. E. Lin Lina s manželkou v Konfuciovej učebni

Dňa 3. októbra 2017 sa na pôde Konfuciovej učebne TČM pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila neformálna návšteva J. E. Lin Lina – veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR s manželkou. Pán veľvyslanec si prezrel priestory Konfuciovej učebne, ktoré sú určené na výučbu čínskeho jazyka a tradičnej čínskej medicíny. Pri svojej návšteve sa stretol s Magnificenciou, rektorom SZU, prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a tiež s lektormi pôsobiacimi na Konfuciovej učebni –  prof. Li Chunrim a Mgr. Ziqi Meng. S dekankou fakulty, doc. PhDr. Bc. Beátou Frčovou, PhD., MPH sa porozprával o aktivitách, ktoré realizujú čínski lektori pre študentov našej fakulty, učiteľov ale aj pre verejnosť nášho mesta. Dekanka konštatovala, že sa darí výnimočné prepojenie aktivít Konfuciovej učebne so vzdelávacími aktivitami fakulty a vyjadrila mimoriadnu spokojnosť s pôsobením oboch lektorov, ktorí sa stali súčasťou tímu fakulty.

J.E. Lin Lin tiež vyjadril potešenie nad rozvíjajúcou sa spoluprácou a ubezpečil vedenie fakulty a našich lektorov o podpore v ich činnosti a ďalších aktivitách.