Prehľad aktivít Konfuciovej učebne v roku 2021

Vážení priatelia a priaznivci aktivít Konfuciovej učebne,

uplynul  pomerne dlhý čas a my denne riešime vážne pracovné, či osobné rozhodnutia a činnosti v súvislosti s ochorením COVID – 19. Situácia nás prinútila využívať nové metódy práce, ktoré ale nie sú použiteľné pre všetky aktivity a to najmä tam, kde je potrebný bezprostredný kontakt s ostatnými ľuďmi. Predstavujeme Vám v skratke plánované aktivity na rok 2021:

Máj 2021

Téma : Predstavujeme vám činsku etiketu

Máj – december 2021

Téma :Tradičné cvičenie čínskeho Taiji – priebežne podľa harmonogramu

Téma: Iching lesson – obľúbené prednášky prof. Li

Téma: Čínska masážna terapia

Jún – október 2021

Téma: Kultúra čínskeho stravovania – každý mesiac jedna aktivita

Júl – september 2021

Téma: Cvičenie Taiji pre pokročilých

August 2021

Téma :Čínsky čajový ceremoniál

December 2121

Téma: Zimný Campus v čínskom Shenyangu

Termíny jednotlivých aktivít budú upresnené a zverejnené na našom webovom sídle.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie