Návšteva čínskeho veľvyslanca J. E. LIN LIN

Dňa 31. januára 2019 sa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnila oslava nastupujúceho Nového čínskeho roka, ktorý začal 5. februára. Rok 2019 je rokom zemského prasaťa. Oslavu zorganizovalo Bilingválne slovensko-čínske gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave, Konfuciovou učebňou TČM v Banskej Bystrici a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Do Banskej Bystrice zavítal aj veľvyslanec ČĽR v SR J.E. LIN LIN, ktorý všetkých prítomných pozdravil a poprial všetkým šťastný Nový rok. Medzi hosťami boli aj poprední predstavitelia vyššie uvedených inštitúcií, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Ing. Bc. Irena Galádová, MBA, prof. LI Chunri, ale aj rodičia študentov bilingválneho gymnázia

Postupne sa nám predstavili študenti a učitelia z bilingválneho gymnázia prostredníctvom krásnych vystúpení. Do programu vstúpila aj naša lektorka – dobrovoľníčka  Xuezhu Zhou. So svojimi príhovormi postupne vystúpili : riaditeľka gymnázia Dr. Alena Paulová, slovenská riaditeľka KU TCM pri FZ SZU a dekanka fakulty, doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH a riaditeľka ŠVK PhDr. Janka Snopková, PhD.

V závere si všetci účastníci popriali všetko dobré do nového roka, pevné zdravie, prosperitu, hojnosť a šťastie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.