Akupunktúra

Základy akupunktúry

Napriek tomu, že závery mnohých skúšok a systematických prehľadov ohľadom akupunktúry sú do značnej miery rozporuplné, stala sa liečebnou metódou zavedenou na celom svete. Je nespravodlivé nedôverovať akejkoľvek terapii, ktorej účinky neboli dôkladne dokázané, pretože doplnkové a alternatívne terapie sú neoceniteľné z mnohých dôvodov. Nemáme právo odoprieť jej účinnosť, ktorá bola preukázaná v klinickej praxi a zaznamenaná v mnohých starovekých lekárskych knihách. Dôkazy založené na výskume vedeckej metódy nestačia na potvrdenie jej účinnosti a bezpečnosti.

Akupunktúra je forma alternatívnej medicíny a tvorí kľúčovú súčasť tradičnej čínskej medicíny. Je bežne používaná pre úľavu od bolesti ale tiež pri terapii širokej škály ďalších stavov. Akupunktúrna prax je založená na teórii meridiánov, ktorá je kľúčovou súčasťou tradičnej čínskej medicíny. Táto teória zahŕňa energetické dráhy v tele a akupunktúrne body. Prostredníctvom kurzu Základy akupunktúry, budete študovať základné teórie meridiánov, bežne používané akupunktúrne body a zručnosti. Okrem toho budete oboznámení s akupunktúrnou terapiou pre bežné choroby. Zoznámite sa s moxovaním a s masážami na zmiernenie bolesti a liečenie chorôb. Odprezentujeme skutočné a užitočné dôkazy prostredníctvom našich kurzov. Ak budeme hlboko skúmať podstatu akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny, jej účinnosť bude rehabilitovaná prostredníctvom nášho nekonečného boja.